KONTINGENTSATSER
VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING FEBRUAR 2014


650 kr. for U11, U11P, U13, U13P, U15, U16P
 
850 kr. for U17 og opefter
 
500 kr. for andre aktive
 
300 kr. for støttemedlemmer
 
50 kr. for søskendemedlemsskab 
 
Man skal tilmelde sig automatisk opkrævning via Dankort for at være sikker på at fortsætte sit medlemskab efter 1 år.
Hvis ikke udmeldes man automatisk, når årsdatoen overskrides.

Forum

Kommende events