HVIDBOG FOR CYKLEKLUBBEN FIX, RØDOVRE


TIL TRÆNERE, LEDERE, RYTTERE OG FORÆLDRE I CK FIX, RØDOVRE
Dette skriv danner basis for vores arbejde i CK Fix. Det vil blive brugt som pejlemærke i dagligdagen og når der opstår tvivl om værdierne for klubbens arbejde. Det henvender sig også til dem, der vil vide, hvad det vil sige at være medlem af CK Fix. En gang om året, eller når det er nødvendigt, tager bestyrelsen teksten op til revision og skriver nye afsnit eller formulerer tingene anderledes.

Cykling er en forældresport, og børnene kommer aldrig ind i sporten uden forældrenes fulde opbakning.


HVEM ER VI?
CK Fix er en af Danmarks bedste cykelklubber for børn og unge, hvad angår kammeratskab, træning, sammenhold og resultater. Det er klubbens opgave at medvirke til at skabe optimale rammer for de aktive medlemmer, således at CK Fix vedbliver med at udvikle sig og være blandt de bedste børneklubber i Danmark.


HVAD VIL VI?
I CK Fix er vi en bred skare af cykelryttere, der samles om glæden ved at cykle. Vi giver hinanden en masse gode oplevelser, hvor det at røre sig og udfordre sig selv er en bærende del af kulturen. Med bredden og glæden ved cykling følger helt automatisk resultater og gode børneryttere.


Vores målsætninger er høje. Forventningen er, at vi hvert år kører med om medaljerne til DM på landevej og bane i klasserne U11, U13, U15, U17 og på sigt også U19. Målet er at få medaljer i alle klasser hvert år. De gode resultater kommer som en naturlig følge af det arbejde, vi laver i klubben, og er ikke et udtryk for, at vi presser børnene til at præstere.


CK Fix har igennem mange år formået at udvikle dygtige ryttere, der senere har været i stand til at tage det sidste skridt ind på diverse landshold eller op i de professionelle rækker. Vi har altså at gøre med talentarbejde af meget høj klasse, som er et resultalt af et samspil børnene imellem, og de rammer trænere og ledere skaber for børnene.


HVORDAN GØR VI?
I arbejdet med børnene prøver vi at skabe vindere med begge ben på jorden, ikke bare når de kører cykelløb, men også som mennesker. Vindere med begge ben på jorden er gode kammerater, der fungerer godt i sociale sammenhænge, fordi de ved, at dem der bliver nummer to og tre lige så godt kunne have vundet. Vindere med begge ben på jorden forstår nemlig, at de andre har leveret en indsats, der svarer til deres egen dog med et andet resultat. Vindere med begge ben på jorden er i stand til at tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt og stå ved dem. Det er vores fornemmeste indsats som trænere og ledere at hjælpe børnene i denne proces.

Træningsmængden følger DCU’s aldersrelaterede træningskoncept, også kaldet ATK. Interesserede kan finde mere i ”Cykelsport – aldersrelateret træning 10-18 år”.


I cykelløb handler det om at blive nummer et, men resultater er altid en del af en proces og en indsats, som er vigtigere end selve resultatet. Der er meget få sejre i cykling, derfor er det vigtigt at de voksne anerkender børnenes indsats - både egne børns og andre børns.

En af de vigtigste grunde til de gode resultater, som CK Fix leverer igen og igen, er imidlertid den indbyrdes konkurrence mellem klubbens egne ryttere. Der er en hårfin balance mellem at være klubkammerat og konkurrent. Børnene er normalt selv gode til at holde denne balance, men når forældre og større søskende engagerer sig i konkurrencen, går det ganske ofte galt. Evnen til at anerkende andres resultater er således noget af det vigtigste, vi skal lære børnene. Men vi skal også lære dem at respektere andre, og derfor nytter det ikke at forældrene går med i snak, hvor det handler om at afgøre, hvem der er bedst. Den, der bedst den ene dag, er måske ikke den bedste dagen efter. Hvis ikke vi lærer børnene at tænke på den måde, har de det med at opgive cykelsporten, når de når til U17 eller U19, ikke mindst fordi konkurrencen i de klasser er så tæt, og der samtidig er længere mellem de gode resultater. Vækstspringet er overstået, og i de sene teenageår vil de fysiologiske forskelle blive mindre og mindre. Evnen til at vinde kommer derfor mere og mere til at afhænge af, om man er i stand til at have et mentalt overskud og hvile i sig selv, for ellers vil presset udefra gøre, at man mister fokus og dermed træffer de forkerte beslutninger.


HVAD MED FORÆLDRENE?
Vores forventning til forældrene er, at de er enige i klubbens målsætninger og de ideer, som vi arbejder ud fra. Vi forventer, at forældrene taler pænt om de andre børn og de andre børns forældre og selv går forrest som gode rollemodeller. Vi forventer også, at forældrene jævnligt deltager i træningen og er med til løfte de opgaver og aktiviteter, der er i klubben. Vi forventer også at forældrene hjælpes ad i klubben og tager sig godt af nye forældre, der endnu ikke har kendskab til cykelsporten.


LIVET ER MERE END CYKLING
Cykelsporten er unik ved, at man som tilskuer ikke betaler entre og samtidig har mulighed for at opleve de største stjerner på tætteste hold, men den er desværre også unik ved at have mange dopingsyndere. For børnene i CK Fix gælder reglerne fastsat af Anti Doping Danmark. Vores interne regelsæt er dog endnu skrappere. Vi accepterer ikke smertestillende medikamenter og energiprodukter med ekstra højt koffeinindhold eller koffeinlignende stoffer som taurin. Overtrædelse af disse bestemmelser kan føre til eksklusion fra klubben. På børneplan er doping gudskelov yderst sjældent, hvilket vil sige, at det er i børne- og ungdomsklasserne, at man finder cykelsporten i den reneste form. Når børnene bliver større og konkurrencen benhård, skal de være i stand til at holde sig fri af de fristelser, som de nemme genveje tilbyder. Det bliver de bedst rustet til, ved at vi giver dem de rigtige forudsætninger og lærer dem, at de kun kan nå deres mål ved at arbejde med deres styrker og svagheder og ved at beholde begge ben på jorden, når resultaterne kommer – eller ikke kommer.

Cykling kan være en fantastisk del af livet, men det er ikke det eneste i livet. Det er vigtigt, at vi voksne omkring børnene hjælper dem med at forstå dette.


Verden er mere end cykelsporten, derfor er det vigtigere, at man passer sin skole end præsterer i cykelløb. I dag er cykelryttere nødt til at kunne flere sprog, indgå i forskellige kulturer, tilpasse sig forskellige roller på et cykelhold og tage imod og forstå en besked. Det er ikke længere nok at have en stor ’motor’ og kunne træde, hovedet skal også trænes. Bliver det ikke det, har man ingen muligheder for at være med på højeste plan, det har de seneste år vist.


Nyere forskning peger på, at børn, der rører sig, har lettere ved at koncentrere sig, så cyklingen er med til at gøre børnene skarpere i skolen. Sundhedsmæssigt ser det også ud til, at de mennesker der rører sig meget som børn også senere i livet har større tilbøjelighed til at få en sund livsstil med motion og derved i højere grad går fri af livsstilssygdomme.


BRUG AF SOCIALE MEDIER SOM FACEBOOK, INSTAGRAM ETC.
En stor del af klubbens kommunikation foregår på de sociale medier. Disse medier har deres store fordel, når det angår den hurtige og praktiske kommunikation mellem trænere og ryttere. Brugerne er klubbens aktive, som primært er unge mellem 10 og 18 år. Derfor vil vi ikke se eller læse tekst, billeder og diskussioner, der ikke passer til denne målgruppe. Og slet ikke når forældrene er afsenderne. Har forældrene spørgsmål eller emner, de ønsker at diskutere, skal de tage direkte kontakt til bestyrelsen.


VORES ÅRLIGE LØB
Klubben afholder årligt mindst et cykelløb.
Hver rytter skal stille med minimum en voksen som hjælper, når klubben afholder løb. Begrundet afbud sendes til bestyrelsen, mindst en måned før løbet afholdes.


 

Sidst revideret februar / marts 2016

Forum

Kommende events