U19 rytter i CK Fix - Team CK Fix Elite Rødovre
 
Alle, der er medlem af klubben med licens i U19-klassen, indgår i vores elitesatsning. Det skal fortsat være sjovt at køre cykelløb, når det ikke længere er nok at træne to gange om ugen. Og det skal være lysten, der driver værket.

Som U19-rytter i CK Fix bliver du del af et træningsfællesskab, som hjælper dig med at fortsætte din udvikling som cykelrytter og menneske i en positiv retning. Du får en personlig træningsplan og et løbsprogram med løb i ind- og udland samt en attraktiv tøjpakke og diverse udstyr.

Dine forældre bliver en del af hjælperstaben omkring holdet, så de skal også være indstillede på deltage i det praktiske arbejde og løse de opgaver, de bliver bedt om.

Vi modtager støtte fra Team Rødovre til vores U19 elitesatsning, men der er stadig en egenbetaling for at være en del af elitesatsningen udover kontingentet til klubben.

I sæson 2017 er Karsten Lund Andresen sportschef for Team CK Fix Elite, Rødovre.

Brug af koffein og smertestillende præparater er ikke tilladt som rytter i CK Fix, Rødovre.
 
Styregruppe
formand: Nikolaj Rønhede
kasserer: Robin Price
suppleanter: , Pernille Pals, Lasse Petersen, og Lars Errebo
U17-repræsentant: Karsten Lund

Vedtægter

§ 1. U19 elitesatsning under CK Fix, Rødovre.
Cykleklubben FIX-Rødovre er stiftet den 2.september 1914. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune.
Cykleklubben FIX er medlem af DCU, DIF og FIR (Fællesrepræsentationen af idrætsklubber i Rødovre.)

§ 2. U19 elitesatsning under CK Fix, Rødovre har til formål er at skabe et træningsfællesskab for klubbens U19-ryttere og sørge for at de fortsætter deres udvikling som cykelryttere og mennesker i en positiv retning og ikke leder efter genveje til resultaterne.

§ 3. Egenbetalingen for ryttere der er del af U19 elitesatsning under CK Fix, Rødovre er pt. 10.000,- på årsbasis. Beløbet betales i 4 rater med forfald 1/1, 1/3, 1/5 og 1/7.

§ 4. Egenbetaling refunderes ikke i det tilfælde at en rytter forlader holdet midt i sæsonen.
En rytter kan blive udelukket fra U19 elitesatsning under CK Fix, Rødovre
i tilfælde af at han ikke følger den aftalte sæsonplan, ikke passer sin træning eller overtræder reglerne om brug af unødige medikamenter samt i tilfælde af at rytterens forældrene ikke deltager aktivt i forbindelse med holdets aktiviteter.
En rytter kan ligeledes blive udelukket i tilfælde af at rytteren eller dennes forældre ikke optræder loyalt over for klubben og de sportslige beslutninger der er truffet af cheftræneren.

§ 5. Styregruppen for U19 elitesatsning under CK Fix, Rødovre vælges af bestyrelsen for CK Fix, Rødovre.
Den består som minimum af
En formand
En kasserer
To suppleanter

§ 6. Regnskabet for U19 elitesatsningen under CK Fix, Rødovre revideres af CK Fix og tilføjes klubbens regnskab som tillæg.

§ 7. CK Fix, Rødovres valgte bestyrelse har det retslige ansvar samt tilsynspligt med at U19 elitesatsningen under CK Fix, Rødovre lever op til sit formål.

§ 8. Så længe U19 elitesatsningen under CK Fix, Rødovre modtager støtte fra Team Rødovre fastlægges de sportslige og sociale målsætninger i samarbejde med Team Rødovre.

§ 9. Styregruppen for U19 elitesatsningen under CK Fix, Rødovre er ulønnet og kontingentfri.

§ 10. Kassereren er ansvarlig for teamets budget, regnskab og konti. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der kan foretages halvårsrevision af regnskabet omkring den 1.juli.

§ 11. I tilfælde af at U19 elitesatsningen under CK Fix, Rødovre ophører, overgår eventuel kapital til CK Fix, Rødovre.

§ 12. Ændring af vedtægterne for U19 elitesatsningen under CK Fix, Rødovre kan ske på foranledning af bestyrelsen i CK Fix, Rødovre.

Vedtaget af CK FIX’ bestyrelse oktober 2015, revideret august 2016
 

Forum

Kommende events